ކީރިތި ޤުރުއާން

images (11)                                                                ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ މީސްތަކުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށްޓަކައި   ޖިބްރީލްގެފާނު  މެދުވެރި ކުރައްވަވާ رسول الله صلى الله عليه وسلم  އަށް ޢަރަބިބަހުން ބާވައިލެއްވުނު ﷲ سبحانه وتعالى ކަލާމް ފުޅެވެ. އެއީ އެންމެ ފަހުން ބާވައިލެއްވުނު ފޮތެވެ. އެފޮތް ބާވައިލެއްވުމުން އޭގެ ކުރީގެ ހުރިހާ ފޮތްތައް މަންސޫޚް ވެއްޖެއެވެ.

        ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު ދިމާވާ   ދަތިތަކާއި ވަސްވާސް ތަކުން ސަލާމަތްވާން ބޭނުންކުރެވެން  އޮތް ހަތިޔާރަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނެވެ.  އެއީ ހިތަށް ގެނެސް ގަންނަންވެސް ނޭނގޭހާ ބާރުގަދަ ފޮތެކެވެ. ﷲ سبحانه وتعالى ވަޙީކުރައްވާފައިވާ އާޔަތެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ.      “ތިމަންއިލާހު މި ޤުރުއާން  ފަރުބަދައެއްގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ނަމަ،  ހަމަ ކަށަވަރުން އެފަރުބަދައެއް ﷲ سبحانه وتعالى އަށް ބިރުވެތި ވުމުގެ ސަބަބުން ކުނޑިކުނޑި ވެގެންތިރިއަށް ފައިބާތީ ކަލެއަށް ފެނުނީހެވެ.”  މި ދުނިޔެއާއި އަންނަން އޮތް ދުނިޔޭގެ ކާމިޔާބީއަށް މަގު ދައްކައި ދެވޭނެ ހަމައެކަނި އެހީތެރިއަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނެވެ.

       ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ކިޔެވުން  އަޅުކަމެއް ކަމުގައި ލައްވައި  ﷲ سبحانه وتعالى  ބާވައިލެއްވި ފޮތެކެވެ.ޤުރުއާން ކިޔަވާން ވާނީ ލަސްލަހުން  އަކުރުތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.  ﷲ سبحانه وتعالى ވަޙީ ކުރައްވަނީ   ورتل القرآن ترتيلا     މާނައީ ،  ޤުރުއާން ކިޔަވާހިނދު  އެ ޤުރުއާން  ތަޖްވީދުމަގުން އެއަކުރެއްގެ މަޚްރަޖުން އެއަކުރެއް ކިޔާށެވެ.

       އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވަނީ   وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الأعراف 204)  މާނައީ ޤުރުއާން ކިޔެވޭ  ހިނދު މަޑުމައިތިރިވެ އަޑު އަހާށެވެ.    އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ  މައްޗަށް  ރަޙްމަތް ލެއްވުމަށްޓަކައެވެ.

       ވީމާ ލަސްލަހުން އަކުރުތަކަށް ބަލައިގެން ގިނަގިނައިން ޤުރުއާން ކިޔަވައި، ޤުރުއާން ކިޔެވޭ ހިނދު މަޑުމައިތިރިވެ ވާހަކަނުދައްކައި ތިބެމާ ހިނގާށެވެ.