ނަފްސުގެ މާނަ

13547973-silhouette-of-female-muslim-praying-in-mosque-during-sunset-timeބަހުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ނަފްސު މިލަފްޒުގައި އެތައް ބައިވަރު މާނަތަކެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ.

1- ފުރާނަ، (ރޫޙު) – يُقَالُخَرَجَتْنَفْسُهُބުނެވެއެވެ. އޭނާގެ ނަފްސު ނުކުމެއްޖެއެވެ. މިތާނގައި ނަފްސުގެ މާނައަކީ ރޫޙެވެ. (ފުރާނަ އެވެ)

2- އަލްޢައިން – (އެސްފީނާ) – يُقَالُأَصَابَهُنَفْسބުނެވެއެވެ. އޭނާއަށް އެސްފީނާ ޖެހިއްޖެއެވެ.

 3- ނިޔަތް – يُقَالُفِينَفْسِفُلاَنٍكَذَاوَكَذَاބުނެވެއެވެ. އެވެނި މީހެއްގެ ނިޔަތުގައި އެވެނި މިވެނި ކަމެއްވެއެވެ.

4- އިންސާނީ ޛާތު – މިއީ އިންސާނާގެ ނަފްސަށް ނިސްބަތްކުރުމެވެ. ތަރުބަވީ ނަފްސާނީ ޢިލްމުގައި ނަފްސު މާނަކުރަނީ މިމާނައިގައެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަފްސުގެ މާނަ

1- ރޫޙު (ފުރާނަ) – يَاأَيَّتُهَاالنَّفْسُالْمُطْمَئِنَّةُއޭ ހިތްހަމަޖެހިގެންވާ ނަފްސާއެވެ” މިތަނުގައި ނަފްސުގެ މާނައަކީ ރޫޙެވެ. ނުވަތަ ފުރާނައެވެ.

2- އެއްޗެއްގެ ޛާތު ނުވަތަ ޙަޤީޤަތް – މި މާނާގައި އިންސާނާގެ ނަފްސޭ ބުނުމުން އޭގެ މާނައަކީ ޖިސްމަކާއި ރޫޙަކުން އެކުލެވިގެންވާ ޙަޤީޤަތެވެ. ނުވަތަ އިންސާނާގެ ޛާތެވެ. عَلِمَتْنَفْسٌمَاقَدَّمَتْوَأَخَّرَتْالانفطار٥ (އެހިނދު) ކޮންމެ ނަފްސަކަށް އެ ނަފްސެއް އިސްކުޅަހާ ކަމަކާއި، ފަސްކުޅަހާ ކަމެއް އެނގޭނެތެވެ.

3- އިންސާނީ ޛާތު – މިއީ އިންސާނާގެ ޛާތަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނެވޭ ބުނެވުމެވެ. وَمَاأَصَابَكَمِنْسَيِّئَةٍفَمِنْنَفْسِكَالنساء: ٧٩އަދި، ތިބާޔަށް ލިބިއްޖެ ދެރަކަމަކީ، ފަހެ، ތިބާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ފަރާތުން އައިކަމެކެވެ.”

4- އިންސާނާ ހޭވެރިކަމުގެ ހާލަތުގައި ހުންނައިރު އޭނާއަށް ކުރެވޭ އިޙްސާސް އަދި ލިބިގަނެވޭ ލިބިގަނެވުންތައް – وَنَعْلَمُمَاتُوَسْوِسُبِهِنَفْسُهُق: ١٦އަދި އޭނާގެ ނަފްސު އޭނާޔަށް ވަސްވާސްދޭ ކަންތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ.”

5- އިންސާނުންގެ އަޞްލު-އިންސާނިއްޔަތުގެ ބައްޕަ އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް – يَاأَيُّهَاالنَّاسُاتَّقُوارَبَّكُمُالِّذِيخَلَقَكُمْمِنْنَفْسٍوَاحِدَةٍالنساء: ١ އޭ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިއިލާހަށް ތިޔަބައިމީހުން ތަޤްވާވެރިވާށެވެ! އެއިލާހީ އެންމެ ނަފްސަކުން(އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމްއިން) ތިޔަބައިމީހުން ހެއްދެވި އިލާހެވެ.

6- ފަރުދުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް- هِيَرَاوَدَتْنِيعَنْنَفْسِييوسف: ٢٦ ނުބައިކަންތަކަށް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެދުނީ، އެކަނބުލޭގެއެވެ. (މިތާނގައި ނަފްސު ނިސްބަތް އެކުރަނީ ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމަށެވެ.)

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އިތުރުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުގައި ވެސް ނަފްސު މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މާނަތަކުގައި އައިސްފައިވެއެވެ.